Vel og vandlega

Sérhæfð ráðgjöf
vegna viðhalds
og endurbóta á
mannvirkjum

innandyra sem utan

Innivist

Þar getum við hjálpað!

Lykillinn að því að koma í veg fyrir myglu er að hafa stjórn á raka. Mygla þrífst best í röku umhverfi og er vöxtur hennar háður fjórum þáttum: æti, lofti, viðunandi hitastigi og vatni.

Flestir verja megninu af tíma sínum innandyra og eru því gæði innilofts mikilvæg. Margir áhrifaþættir á inniloft eru til komnir vegna raka og ónægrar loftunar. Of mikill raki, á nánast hvaða yfirborði sem er innandyra, getur leitt til örveruvaxtar, s.s. myglu, sveppa- og bakteríuvaxtar.

Verkin okkar

Við höfum komið víða við og gengið vel!

sérfræðingar

hjá okkur starfar reyndur hópur sérfræðinga

Við finnum lausnir

Ertu með verkefni sem þarf að leysa?

Sérhæfð þjónusta

Við veitum þjónustu vegna viðhalds og endurnýjunar fasteigna á öllum stigum framkvæmda.

engineer

Ráðgjöf

Leggjum áherslu á vandaða ráðgjöf. Fylgjum viðskiptavinum okkar í gegnum framkvæmda ferlið.

architecture

Gæðakerfi

Höfum yfir að ráða öflugu gæðakerfi sem nýtist þeim sem stunda bygginga starfsemi og byggingastjórnun.

Við höfum reynslu og þekkingu sem byggir á vel heppnuðum verkefnum

Skoðaðu það sem við höfum verið að gera. Við erum viss um að hægt er að leysa verkefnið á einfaldari hátt en þig grunar.
um-verksyn-2_pe

Vel og vandlega