Vel og vandlega

Sérhæfð ráðgjöf
vegna viðhalds
og endurbóta á
mannvirkjum

innandyra sem utan

Innivist

Þar getum við hjálpað!

Flestir verja megninu af tíma sínum innandyra og eru því gæði innilofts mikilvæg. Margir áhrifaþættir á inniloft eru til komnir vegna raka og ónægrar loftunar. Of mikill raki, á nánast hvaða yfirborði sem er innandyra, getur leitt til örveruvaxtar, s.s. myglu, sveppa- og bakteríuvaxtar.

Lykillinn að því að koma í veg fyrir myglu er að hafa stjórn á raka. Mygla þrífst best í röku umhverfi og er vöxtur hennar háður fjórum þáttum: æti, lofti, viðunandi hitastigi og vatni.

Verkefni

Við höfum komið víða við í fjölbreyttum verkefnum
Okkar einkunnarorð eru: Vel og vandlega

sérfræðingar

hjá okkur starfar reyndur hópur sérfræðinga

Við finnum lausnir

Ertu með verkefni sem þarf að leysa?

Sérhæfð þjónusta

Við veitum þjónustu vegna viðhalds og endurnýjunar fasteigna á öllum stigum framkvæmda.

engineer

Ráðgjöf

Leggjum áherslu á vandaða ráðgjöf. Fylgjum viðskiptavinum okkar í gegnum framkvæmda ferlið.

architecture

Gæðakerfi

Við útbúum einföld og góð gæðakerfi fyrir hönnuði, byggingarstjóra og iðnmeistara sem hafa reynst vel.

Við höfum reynslu og þekkingu sem byggir á vel heppnuðum verkefnum

Skoðaðu það sem við höfum verið að gera. Við erum viss um að hægt er að leysa verkefnið á einfaldari hátt en þig grunar.
um-verksyn-2_pe

Vel og vandlega